BIL 1103 - Programlama Temelleri
Semester 1
Code BIL 1103
Name Programlama Temelleri
ECTS 6
Theoretical 3
Practice 1
Learning Outcomes
Weekly Contents
 1. Temel Bilgiler (Programlama Dilleri, Derleyici)
 2. Algoritma
 3. Akış Diyagramları
 4. .Net Teknolojisi, Ortak Tür Sistemi, Ortak Dil Özellikleri
 5. C# Dilinin Yapısı, Proje Oluşturma, Derleme
 6. Değişkenler ve Veri Türleri
 7. Tür Dönüşümleri (Boxing, Unboxing)
 8. Operatörler, Açıklama Satırları
 9. Veri Giriş/Çıkış İşlemleri
 10. Kontrol Deyimleri (if-else, switch-case)
 11. Döngü Deyimleri (for, while, do-while, foreach)
 12. Diziler (Tek Boyutlu)
 13. Metotlar (Oluşturma, Aşırı Yüklenme)
Resources
Documents