BIL 1109 - Veritabanı-1
Semester 1
Code BIL 1109
Name Veritabanı-1
ECTS 5
Theoretical 3
Practice 1
Learning Outcomes
Weekly Contents
 1. Temel Kavramlar
 2. İlişkisel Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon
 3. Örnek Veritabanı Oluşturma
 4. İlişkisel Cebir (Seçim, Atma, Kartezyen Çarpım, Birleşim, Fark, Kesişim,Birleştirme, Gruplama)
 5. SQL Yapısal Sorgulama Dili
 6. Tek Tablo Üzerinde Sorgulama
 7. Aritmetik Operatörler ve Fonksiyonlar
 8. Gruplandırma
 9. Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgulama
 10. Alt Sorgular
 11. Görünümler
 12. Index kullanımı
Resources
Documents