BIL 1112 - Veri Yapıları
Semester 2
Code BIL 1112
Name Veri Yapıları
ECTS 5
Theoretical 4
Practice 0
Learning Outcomes
Weekly Contents
 1. Diziler (Tek/Çok boyutlu)
 2. Koleksiyonlar
 3. Metotlar (Özyinelemeli)
 4. Enum Sabitleri
 5. Sınıflar
 6. Yapılar
 7. Arayüzler
 8. Temsilciler
 9. Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi
 10. Çok Kanallı İşlemler
 11. Programlama Hataları
 12. Sıralama Algoritmaları
 13. Arama Algoritmaları
 14. Klasör ve Dosya İşlemleri
 15. Veritabanı İşlemleri
Resources
Documents