BIL 1118 - Veritabanı-2
Semester 2
Code BIL 1118
Name Veritabanı-2
ECTS 4
Theoretical 3
Practice 1
Learning Outcomes
Weekly Contents
 1. Transaction
 2. T-SQL (Transact SQL)
  1. Değişken Tanımlama
  2. Sistem Fonksiyonları
  3. Tablo Tipi Değişkenler
  4. T-SQL Akış Kontrolleri (if-else, case, while,...)
  5. Hata Denetimi
  6. Dinamik SQL İfadeleri (Execute)
  7. Stored Procedure (Saklı Yordam)
  8. Fonksiyon
  9. Cursor
  10. Trigger (Tetikleyici)
 3. Yedekleme ve Geri Yükleme
Resources
Documents